Fältvandring Biologisk mångfald i åkerlandskapetWaila

Fältvandring om biologisk mångfald i åkerlandskapet

,
Den 18 juni ses vi kl. 10 hos Anita Hägg i När tillsammans med landskapsekolog Anne Meyer på Waila på en fältvandring om biologisk mångfald i åkerlandskapet. Anita bedriver konventionell mjölkproduktion och är jägare. Hon har gjort…

Utbyggnad av befintlig solcellsanläggning på Storsudret

Vårt senaste solcellsprojekt blev utbyggnaden av en befintlig 6kW solcellsanläggning på södra Gotland. Eftersom det fanns effektanslutningsutrymme in den befintliga Solaredge växelriktaren kunde vi utöka effekten av anläggningen med…

Nya solceller på lammgård i Grötlingbo

Vår senaste 15 kW gårdsanläggning installerades hos Ulf och Lena i Grötlingbo, södra Gotland. Solcellerna på ladugårdens samt snickarbodens plåttak sammankopplades med en Fronius Gen24 Plus växelriktare. Växelriktaren möjliggör…
lokala kvävekällor gotland

Gotlands lokala kvävekällor – rapporten är klar

Jordens gränser för de globala biogeokemiska flöden av kväve och fosfor är överskridna redan idag samt fem ytterligare planetära gränser inom vilka vi kan trygga en säker utveckling för mänskligheten. Användningen av mineralgödsel…
solcellsanläggningarsolcellsanläggningar

Våra nyaste solcellsanläggningar på Gotland

Under fjärde kvartalet 2023 har vi installerat 3 nya solcellsanläggningar samt ökat effekten på en befintlig solenergianläggning i Grötlingbo, Lokrume, Burgsvik och Hemse. Vårt erbjudande för installationen av högkvalitativa och…
Vestas Power Performance Optimisation (PPO)

1,1 % mer vindenergi med Vestas Power Performance Optimisation

Waila har nyligen validerat effekten av en Vestas Power Performance Optimisation (PPO) i en vindkraftspark med Vestas V-112 vindkraftverk i nordvästra Europa för en av de största Asset Manager för förnybar energi i Europa. Valideringsanalysen…
vattenbrist biokol filter föroreningar

SLU-forskningsprojekt undersöker biokol som filter för avloppsvatten

Nu är det dags för oss att fortsätta vår biokolforskning i Sverige tillsammans med våra projektpartners på Institutionen för vatten och miljö vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet handlar om att skapa förutsättningar för…
Solel på Gotland

Solel för energikrisen i Europa

Efterfrågan på solel är enorm i Europa efter att energiimporten från Ryssland har minskat med rund 100 GW under 2022. (Vilket motsvarar effekten av ca. 100 stora kärnreaktorer!). Det finns ingen energikälla man kan bygga ut snabbare…
hållbart lant- och skogsbruk

Nya projekt för ett hållbart lant- och skogsbruk på Gotland

Leader Gute och Jordbruksverket beviljade projektmedel för två nya projekt som ska främja ett hållbart lant- och skogsbruk på Gotland med hjälp av både kunskapsspridning om lokala kvävekällor och en genomförbarhetsstudie för en biokolanläggning…

Waila utför kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringen

,
Greppa Näringen är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna med syfte att tjäna både lantbrukare och miljön med hjälp av rådgivning. Waila jobbar från och med hösten 2022 som rådgivningsföretag med Greppa…
lokal kolinlagring med biokol

Hotell S:t Clemens och Waila samarbetar för klimatet

Hotell S:t Clemens är ett hotell i hjärtat av Visby med hållbarhet i fokus sedan 15 år tillbaka. Nu har S:t Clemens ingått ett samarbete med Waila för att kompensera deras klimatavtryck för 2021 i ett lokalt klimatinitiativ på Gotland.…
biokol spridning

Gotlands biokolmarknad växer

Efter Wailas biokolfältförsök i Sanda som anlades i 2018 har Gotlands biokolmarknad vuxit kontinuerlig såväl inom trädgårdssektorn samt inom jordbrukssektorn. Vår biokolgödsel används idag av 7 grönsaksodlare på Gotland, 1 grönsaksodlare…
bygglov solceller

Från bygglovet till solelförsäljningen – Nöjda kunder på Gotland och nya kunder på fastlandet

I en enplansvilla i Västerhejde bor Linus med sin familj med militären på Tofta skjutfält som granne. Familjen har bestämt sig för att skaffa solceller på deras tak för att täcka hela familjens elbehov. Villans läge i skjutfältets…

Artificiell intelligens på Hemse

Sedan juni 2021 använder vi oss av artificiell intelligens (maskininlärning med neurala nätverk) för att analysera optimeringsåtgärder i befintliga internationella vindkraftsportföljer. Detta öppnar möjligheten att simulera vindparkdriften…
Gotländska gårdar

Gotländska gårdar investerar i vår framtid

Som lantbrukare är man van vid att tänka i kretslopp: årscykeln, kvävets kretslopp, osv. Man är medveten om att allt hänger ihop och att det kan uppstå obalans i kretsloppen. Gotländska gårdar har redan fått känna av detta gällande…
klimatbalans på gårdsnivå

Klimatbalans skapar förutsättningarna för en klimatpositiv produktion på gården

Jordbrukssektorn påverkas alltmer av klimatförändringarna. Anpassningen till de nya odlingsförutsättningarna och en allt högre klimatmedvetenhet hos kunderna har en stor betydelse för alla som driver en jordbruksverksamhet och behöver…
Wailas biokolprodukter

Välkomna våren i din trädgård med Wailas biokolprodukter

Som vi har längtat! Äntligen värmer solstrålarna igen och i marken kommer alla flitiga mikroorganismer i gång och bäddar för årets odlingar. Dags att leva ut "närproducerad" på riktigt, nämligen hemma i din egen trädgård. Att…
Gotland klimatfond HimlaJord Waila kolinlagring

Waila lanserar klimatfond för gotländska jordbruket

,
Gotland har perfekta förutsättningar för övergången till en klimatpositiv ekonomi, även om ön fortfarande är en av de svenska regionerna med de högsta växthusgasutsläppen per person. Vår vision är att Gotland ska vara klimatpositivt…
Vestas Power Performance Optimering (PPO)

Vestas Power Performance Optimering (PPO) validering för en av de största Vestas vindparkägare i Europa

Är optimeringar på vindkraftverk som Vestas Power Performance Optimering (PPO) verkligen lönsamma? Och i så fall, hur hög är den effektiva ökningen av vindkraftverkets produktion efter optimeringen? Det här är frågor som är viktiga…
Waila sun till stor hjälp för ung familj i Visby

Ny solcellsanläggning för ung familj i Visby

Familjen Björkvist bestämde sig för att låta installera en solcellsanläggning på deras hus i Visby. De ville ha en mer kostnadseffektiv och hållbar elförsörjning. Som ung familj med små barn och ett yrkesliv vid sidan om kände de…

Lyckat projekt för biokolanvändning avslutas – men det var bara första steget

I våras var sparrisskörden på biokol fältförsöket i Sanda även framgångsrikare än förra året. Sparrisen på delfält som blev behandlade med laddad biokol levererade genomsnittligt en 7 % högre skörd än de sparrisplantorna som…

Aerodynamic Upgrade med Vortex generatorer och Gurney Flaps: Validering

Waila AB analyserar resultateffekten av en aerodynamic upgrade med Vortex generatorer och Gurney Flaps på Vestas V90 vindkraftverk för en sammanslutning av tyska kommunalägda energibolag. För att kunna bedöma åtgärdens effekt utförs…
Biokol test i biogasanläggning på Gotland

Waila åtföljer biokoltest i biogasanläggning

I maj startas ett omfattande test av användningen av biokol för fermentationen av majsensilage i en biogasanläggning med en nominell effekt på 2,4 MW (el) i Nordrhein-Westfalen (Tyskland). En ökning av biogasproduktionen på mer än…
Artificiell Intelligens

Waila handleder examensarbeten för studenter från Uppsala universitet

Sedan januari 2020 skriver två vindkraftsstudenter från Uppsala universitet sina avhandlingar på Waila. Inom ramen för sina masteruppsatser kommer de att använda valideringsmetoder för oberoende utvärdering av optimeringsåtgärder i…

Waila optimerar energiförsörjningen av ett privathus

För den ekonomiska och ekologiska optimeringen av energiförsörjningen av ett privatanvänt skolhus som byggdes runt sekelskiftet 1900 söder om Visby, bistår Waila husägaren genom oberoende rådgivning av: optimering av övergripande…
Biochar Research biokolforskning Pflanzenkohleforschung

E-kol-ogiskt! – Sammanfattning av projektresultaten

Biokolforskning: Den 20 och 21 november 2019 presenterade Waila resultaten av LEADER projektet E-kol-ogiskt! för den intresserade allmänheten. Publiken inkluderade jordbrukare, jordbruksrådgivare, representanter för Region Gotland och Länsstyrelsen…

Waila bistår villaägaren med byggnaden av en solelanläggning

Sedan september 2019 glimrar  en nyinstallerat 5,7 kW stor solcellanläggning i solen på villataket och garagetaket av en villatomt på Södra Gotland.  Anläggningen täcker hela familjens elbehov samt laddningsbehovet för elbilen. Överskotselen…

Resultat av Leaderprojektet E-kol-ogiskt!

Genomförandet av biokolfältförsöket på Stenhuse Gård i Sanda pågick mellan hösten 2018 och våren 2019. Sedan sommaren 2019 är utvärdering av data på gång i nära samarbete mellan Waila, Daniel Fischer, biokolexpert från Tyskland…
Biochar Map biokolkartan Pflanzenkohlekarte

Biokolkartan för Gotland

I Leader Gute projektet E-kol-ogiskt! - ett demonstrationsprojekt för biokolanvändning på Gotland - undersöker Waila AB vilken nytta biokol kan ge för Gotland. I en del av projektet undersöktes gotländska jordbruksmarker i en så kallad…
Wind energy optimization Ertragsoptimierung driftoptimeringen

Waila hjälper dansk vindkraftoperatör med driftoptimeringen

"Vi är glada att kunna meddela att vår danska samarbetspartner bestämde sig för att investera i driftoptimeringen för att öka elproduktionen och avkastningen" meddelar Waila AB. "Vi tillhandahåller tiden och expertisen som krävs för…

Energiomställning genom lokalt engagement på Gotland

, , ,
Sveriges regering har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland kan bli en pilotregion i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Myndigheten ska ta fram en plan för vilka åtgärder som bedöms…
biokolfältförsök sparris sverige

E-kol-ogiskt! – Waila startar Leaderprojekt

Tillsammans med gotländska, svenska och tyska samarbetspartners startade Waila AB i oktober Leaderprojektet E-kol-ogiskt! Att sprida biokol kan bidra till ökad vatten- och näringsuppehållande kapacitet i jordbruksmark. På så sätt…

På väg med förnybar energi

Sedan augusti 2018 använder vi på Waila en elbil, en Citroën C-Zero som laddas med förnybar el, för våra tjänsteresor på ön.   
Construction supervision Bauüberwachung byggövervakningen

Samordning av den lokala byggövervakningen

Sedan juli 2018 har WAILA AB på uppdrag av ett tyskt asset management bolag hand om den lokala byggövervakningen av två vindparker på svenska fastlandet. Vindkraftverken, som har en effekt på sammanlagt circa 50 MW, planeras tas i drift…
Hur tillverkas biokol

Biokol för Gotland

Användningen av biokol (pyrolyserade, vegetabiliska rester) i jordbruket har många fördelar. Dessa fördelar är: förhöjning av markens grundvattenhållande kapacitet, ökning av effektiviteten för gödselmedelstillsatser, …
Bird protection system fågelskyddsystem Vogelschutzsystem

Ny teknik för fågelskydd och vindproduktion

,
Under de senaste decennierna har användningen av vindkraft på Gotland ökat kraftigt. Samtidigt har antalet havs- och kungsörnar ökat avsevärt på ön. Med offentliggörandet av en förstudie från Energimyndigheten är det mycket troligt…
Wind Resource Assessment Windgutachten vindresursbedömning

Vindresursbedömning och driftdata-analys

För spekulanter från Tyskland har WAILA AB utvärderat driftsdata för två svenska vindparker nära kusten. Den förväntade elproduktion för framtiden beräknades på basis av SCADA-data om vinkraftverkens elproduktion och tillgänglighet…