Resultat av Leaderprojektet E-kol-ogiskt!

Genomförandet av biokolfältförsöket på Stenhuse Gård i Sanda pågick mellan hösten 2018 och våren 2019. Sedan sommaren 2019 är utvärdering av data på gång i nära samarbete mellan Waila, Daniel Fischer, biokolexpert från Tyskland och Erik Karltun, forskare vid SLU. Den kommer avslutas under hösten.

I november 2019 är det äntligen dags, då vi kan svara på följande spännande frågor:

  • Hur förändrade sig markfuktigheten i försöket?
  • Hur utvecklade sig kväve- och kolhalten samt pH-värde i marken?
  • Vilken skillnad på skörden kunde vi mäta mellan de olika försöksvarianterna (utan biokol, med biokol laddad med flytgödsel, med biokol laddad med organiskt kväve och mikrober)?

 

Vi kommer att presentera projektets resultat vid två tillfällen.

» 2019-11-20, kl. 10:00 – 11:30 » Gotland Grönt Centrum, Lövsta » Konferenssalen

» 2019-11-21, kl. 10:00 – 11:30 » Almedalsbibliotek, Visby » Föreläsningssal E22

I anslutning till presentationerna bjuder vi på fika.
Anmälan sker senast den 15 november via vårt kontaktformulär.

 

Alla intresserade är varmt välkomna!

Sebastian och Anne Meyer

 

 

Samarbetspartners i Leaderprojektet E-kol-ogiskt!: