Vestas Power Performance Optimering (PPO) validering för en av de största Vestas vindparkägare i Europa

Vestas Power Performance Optimering (PPO)

Är optimeringar på vindkraftverk som Vestas Power Performance Optimering (PPO) verkligen lönsamma? Och i så fall, hur hög är den effektiva ökningen av vindkraftverkets produktion efter optimeringen? Det här är frågor som är viktiga för våra kunder.

Vi besvarar dem genom en oberoende validering med platsspecifika Big Data lösningar. Vi utför interna ex/post analyser med SCADA data från enskilda vindkraftverk och Power-to-Power utvärderingar med kontrollanläggningar in närheten.

Innan analyserna framställs, kontrolleras och sammanställs vindkraftverkens driftdata noggrant. Detta för att ta hänsyn till påverkan av fluktuationen av lufttätheten, vakinteraktion, ändringar av maskinhusets inriktning och vindmätarens överföringsfunktion på optimeringsresultatet.

Med vår validering av optimeringar – som är oberoende av Vestas – får våra kunder en gedigen dataanalys som visar investeringens effektivitet och hjälper kunderna att optimera hela vindkraftsportföljen.

En av de största operatörerna av Vestas vindkraftsparker i Europa är övertygad av vår expertis och kvaliteten av vår validering. I oktober fick Waila äran och uppdraget att validera resultateffekten av den softwarebaserade optimeringen Vestas Power Performance Optimering (PPO) på Vestas V126 vindkraftverk i Finland.