Waila åtföljer biokoltest i biogasanläggning

Biokol test i biogasanläggning på Gotland

I maj startas ett omfattande test av användningen av biokol för fermentationen av majsensilage i en biogasanläggning med en nominell effekt på 2,4 MW (el) i Nordrhein-Westfalen (Tyskland).

En ökning av biogasproduktionen på mer än 5% kan uppnås genom tillsats av biokol till substratet. Detta är resultatet av ett tidigare biokol test vid tre biogasanläggning (vardera med nominell kapacitet 0,5 MW) i Mecklenburg-Vorpommern (Tyskland).

I det tillämpade testet som nu genomförs används 13,5 ton biokol i biogasanläggningen av ett stort regional energiföretag under en period av tre månader. Vid användningen av biogödsel med biokol i jordbruket lagras ca. 40 ton koldioxid långfristigt i marken och tas därmed bort från atmosfären.

Genom att använda biokol i biogasanläggningar kan behovet av substrat minskas och substratets flytbarhet ökas. Dessutom förbättras biogödseln till en gödning av högre kvalitet, eftersom biokol har en hög vattenhållande förmåga och bidrar till att minimera kväveförluster från biogödseln.