Gotländska gårdar investerar i vår framtid

Gotländska gårdar

Som lantbrukare är man van vid att tänka i kretslopp: årscykeln, kvävets kretslopp, osv. Man är medveten om att allt hänger ihop och att det kan uppstå obalans i kretsloppen. Gotländska gårdar har redan fått känna av detta gällande kolkretsloppet. De senaste decienner har det släppts ut för mycket koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären.

För Gotlands del har obalansen resulterat i allt varmare temperaturer och längre perioder med torkan under de nederbördsfattiga sommarmånaderna. Därför krävs å ena sida realiserbara anpassningsåtgärder för det lokala jordbruket och å andra sidan samlade krafter för att motverka en stigande koldioxidhalt i atmosfären.

Fem gotländska gårdar har bestämt sig för att ta sig an dessa utmaningar. Genom användning av biokolgödsel på deras åkermark ökar markbördigheten och förmågan att lagra vatten och kväve. Men inte nog med det, de skapar samtidigt kolsänkor med biokol där de lagrar kol under hundratals år i marken utan att kolet släpps ut som koldioxid i atmosfären igen.

Därför vill vi på Waila utmärka Stenhuse Gård i Sanda, Långmyre Vineri i Hamra, Lilla Bjers i Västerhejde, Vägume Kvarn i Lärbro och Smissarve Grönsaker & Bär i Rone för sina klimatinsatser som vi alla får nytta av. Varje gård tilldelas 500 kr per 1.000 kg koldioxid som lagras i marken med biokol från Wailas nyskapade klimatfond HimlaJord. Totalt lagrar dessa fem gårdar 10.000 kg koldioxid långsiktig i gotländska jordar. Vi tycker att det är en bra början som kan skalas upp och förvandla Gotland till ett av Sveriges första klimatpositiva samhällen.

Waila stödjer en klimatpositiv utveckling på Gotland inom affärssområdena vindenergi, solenergi och jordbruk. Vi optimerar förnybar energiproduktion och utvecklar klimatpositivt jordbruk. Biokol är en del av lösningen för klimatkrisen. Det är vi övertygade om eftersom vi har forskat och jobbat med biokol i mer än 10 år. Baserande på vår kunskap har vi utvecklat hållbara biokolprodukter för jordbruket och trädgårdsodlingen. Alla produkter finns tillgängliga för beställning och hemleverans på vår webshop .

Det bästa för di sma undar jordi helt enkelt!