Waila optimerar energiförsörjningen av ett privathus

För den ekonomiska och ekologiska optimeringen av energiförsörjningen av ett privatanvänt skolhus som byggdes runt sekelskiftet 1900 söder om Visby, bistår Waila husägaren genom oberoende rådgivning av:

  • optimering av övergripande koncept för byggnadens klimatvänliga energiförsörjning,
  • genomförande av åtgärder för att minska värmeenergibehovet,
  • installation av en solcellanläggning (planerad effekt: 17 kWpeak).

Waila är i nära kontakt med husägaren och svarar på frågor om planering och genomförande av optimeringsåtgärderna.

Syftet med rådgivningen är att avsevärt minska byggnadens långsiktiga energikostnader och möjliggöra kundspecifik och hållbar energiförsörjning till bostadshuset.