Användningen av biokol (pyrolyserade, vegetabiliska rester) i jordbruket har många fördelar.

Dessa fördelar är:

  • förhöjning av markens grundvattenhållande kapacitet,
  • ökning av effektiviteten för gödselmedelstillsatser,
  • minskning av nitratutsläpp i grundvattnet,
  • minskning av gasutsläpp i marken,
  • den långsiktiga lagringen av kol i marken (kolsänka),
  • och ökad effektivitet i biogasanläggningarnas gasproduktion.

Vi samarbetar med den tyska biokolleverantören Carbuna AG.