Biokolkartan för Gotland

Biochar Map biokolkartan Pflanzenkohlekarte

I Leader Gute projektet E-kol-ogiskt! – ett demonstrationsprojekt för biokolanvändning på Gotland – undersöker Waila AB vilken nytta biokol kan ge för Gotland.

I en del av projektet undersöktes gotländska jordbruksmarker i en så kallad GIS-analys. Data från olika offentliga institutioner så som SMHI, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten kombinerades. Resultatet visar de jordbruksmarker på Gotland som är mest utsatta för torka och kväveläckage till grundvatten och havet. Just dessa jordbruksmarker skulle tjäna mest på biokolanvändningen, eftersom markens vattenlagringskapacitet kan förbättras och kvävegödningsförluster kan minskas med biokol.

På biokolkartan för Gotland kan man se på jordbruksblocknivå vilka gotländska åkermarker som är mest lämpliga för biokolanvändning. Biokolkartan innehåller även en detaljerad beskrivning av analysmetoden.

En översiktskarta för hela Gotland finns att ladda ner här

Våra biokolprodukter finns att köpa i vår nätbutik.