Nya projekt för ett hållbart lant- och skogsbruk på Gotland

hållbart lant- och skogsbruk

Leader Gute och Jordbruksverket beviljade projektmedel för två nya projekt som ska främja ett hållbart lant- och skogsbruk på Gotland med hjälp av både kunskapsspridning om lokala kvävekällor och en genomförbarhetsstudie för en biokolanläggning på ön.

Syftet med projektet kring Gotlands lokala kvävekällor är att få en sammanfattande bild av öns befintliga och outnyttjade kväveresurser. Mineralkvävepriset per kg ökade kraftigt den senaste tiden. Under dessa förutsättningar kan det bli lönsammare att använda sig av alternativa, organiska kväveresurser med lokal eller regionalt ursprung. Användningen av lokala kvävekällor minskar även transportemissioner för gödselmedel som idag köps in från en annan region eller till och med ett annat land. Projektet avslutas med en rapport som kommer vara tillgänglig via Wailas hemsida. Projektet genomförs i samarbete med den ideella föreningen Gotlands Ekologiska Odlare och färdigställs under våren 2023.

Syftet med genomförbarhetsstudien är att granska förutsättningarna for etableringen av en anläggning för produktion av biokol, klimatpositiv och förnybar värme samt elektrobränsle på Gotland. Biokolmarknaden växer snabbt i Europa (5y CAGR: 38 %), Sverige och inte minst på Gotland. Biokolets användningsområden är mångfaldiga: på Gotland används biokol idag som jordförbättringsmedel, tillsats i ströbäddar, fodertillsats och för trädplanteringar i stadsmiljö. Investeringen i en biokolanläggning på Gotland är en strategisk investering för att främja jordbrukssektorn och skogssektorn på ön samt stärka Gotlands varumärke som hållbar matdestination. Samtidigt kan robustheten av Gotlands energisystem stärkas eftersom kopplingsprodukterna av biokolproduktion (via pyrolys) är klimatpositiv och förnybar värme och syntesgas. Gasen kan rekombineras med grön vätgas för produktionen av elektrobränslen och därmed bidra till långtidsenergilagringen av förnybar energi på ön. Projektet färdigställs under sommaren 2023.

Vi tackar Leader Gute och Jordbruksverket för deras förtroende och hoppas att projektresultaten kommer bidra till ett hållbart och livskraftigt lant- och skogsbruk på vår ö!