Waila lanserar klimatfond för gotländska jordbruket

,
Gotland klimatfond HimlaJord Waila kolinlagring

Gotland har perfekta förutsättningar för övergången till en klimatpositiv ekonomi, även om ön fortfarande är en av de svenska regionerna med de högsta växthusgasutsläppen per person. Vår vision är att Gotland ska vara klimatpositivt fram till 2030, dvs. ta bort mer växthusgaser från atmosfären än som släpps ut. Gotland kan bara uppnå denna omställning från en av dess största styrkor, nämligen den starka känslan av samhörighet hos gotlänningarna och deras i århundraden bevisade förmåga att samarbeta. Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att visionen att göra Gotland till en kolsänka 2030 kommer bli verklighet. Alla anhängare av visionen är välkomna att gå med oss. Tillsammans kan vi göra det, men vi måste börja nu!

För att förverkliga denna vision krävs konkreta och effektiva åtgärder utöver konkreta mål. Därför startade Waila klimatfonden ”HimlaJord” och donerade 40 000 kronor som startkapital. Med hjälp av medlen från klimatfonden får gårdar en premie som skapar hållbara och långsiktiga kolsänkor genom användning av biokol i deras marker. Med detta startkapital kan en minskning av koldioxidhalten i atmosfären uppnås med cirka 100 ton växthusgaser (CO2 e). Vi hoppas kunna expandera fondkapitalet i framtiden.

För att skydda klimatet har Waila minskat sina operativa växthusutsläpp till ett minimum sedan företaget grundades och samtidigt bidrar Waila till att minska utsläppen av växthusgaser genom att delta i olika projekt inom förnybar energi och kolinlagring. Sedan Waila grundades för 3 år sedan har vi bidragit till att totalt 340 000 ton färre växthusgaser (CO2 e) har släppts ut i atmosfären, genom vårt engagemang i konsult-, forsknings- och investeringsprojekt och genom vår egen produktion av biokolprodukter. Sedan företaget startades har varje anställd uppnått en minskning av utsläppen för atmosfären med cirka 100 kg växthusgaser (CO2 e) * per arbetstimme. (* 100 kg växthusgaser (CO2 e) motsvarar ungefär de koldioxidutsläpp som uppstår när man kör 80 mil med en bil med bensindriven förbränningsmotor.)

Vi är mycket glada över detta positiva affärsresultat som ger oss visshet att vi satt prioriteringen i Wailas affärsutveckling rätt – nämligen att maximera klimatnyttan.