E-kol-ogiskt! – Sammanfattning av projektresultaten

Biochar Research biokolforskning Pflanzenkohleforschung

Biokolforskning: Den 20 och 21 november 2019 presenterade Waila resultaten av LEADER projektet E-kol-ogiskt! för den intresserade allmänheten. Publiken inkluderade jordbrukare, jordbruksrådgivare, representanter för Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län från områdena landsbygd, vatten, klimat och livsmedel, samt förträdare för regionala utvecklingsorganisationer på Gotland och intresserade privatpersoner.

Med stor uppmärksamhet och intresserade följdfrågor följde publiken presentationen av resultaten. Av särskilt intresse var resultaten om den kvävehållande förmågan och applikationsrekommendationerna härrörande från projektresultaten för användning av biokol för jordförbättring och kollagring i jordbruket.

Sammanfattningen av projektresultaten finns tillgänglig för nedladdning här.

För närvarande sammanställs och tolkas data från fältförsöket i ett vetenskapligt manuskript med mer detaljerad information om biokolforskning. Efter avslutad peer review process förväntas den vetenskapliga artikeln vara tillgänglig 2020, online och kostnadsfritt. Med publiceringen kommer den också att finnas tillgänglig på Wailas hemsida.

Sveriges Radio P4 Gotland rapporterade om projektresultaten den 19 november 2019, reporter Anna Jutehammar. Lyssna på intervjun här.

Det gotländska nyhetsmagasinet Horisont publicerade en artikel om projektet och lyfte biokolets roll för klimatet i juli 2020 (Nr. 54), text Linnea Nilsson. Läs hela artikeln här.

 

Samarbetspartners i Leaderprojektet E-kol-ogiskt!