Waila bistår villaägaren med byggnaden av en solelanläggning

Sedan september 2019 glimrar  en nyinstallerat 5,7 kW stor solcellanläggning i solen på villataket och garagetaket av en villatomt på Södra Gotland.  Anläggningen täcker hela familjens elbehov samt laddningsbehovet för elbilen. Överskotselen används även för varmvattenberedningen/uppvärmningen av huset. Anläggningen är optimerad för att minska förluster från skuggor. Solelen från villan och garaget matas in en central växelriktare för att minska elproduktionskostnaderna.

Waila bistod villaägaren med oberoende rådgivning gällande:

  • ansökan om solcellsstöd,
  • projektering av anläggningen,
  • minsking av produktionsförluster
  • val av utförande företag
  • byggövervakning samt
  • elförsäljningskontrakt.