Wind Resource Assessment Windgutachten vindresursbedömning

För spekulanter från Tyskland har WAILA AB utvärderat driftsdata för två svenska vindparker nära kusten. Den förväntade elproduktion för framtiden beräknades på basis av SCADA-data om vinkraftverkens elproduktion och tillgänglighet samt historiska reanalysdata om vindresurser i projekt-regionen. För beräkningen av produktionsprognosen togs särskild hänsyn till möjliga trender i vindresursen i projektregionen.