Artificiell intelligens på Hemse

Sedan juni 2021 använder vi oss av artificiell intelligens (maskininlärning med neurala nätverk) för att analysera optimeringsåtgärder i befintliga internationella vindkraftsportföljer. Detta öppnar möjligheten att simulera vindparkdriften med och utan optimeringsåtgärder vid samma vindförhållanden. Därmed står oss nu fyra olika, oberoende valideringsmetoder för vindenergieoptimeringen till förfogande.

Vi hoppas kunna använda artificiell intelligens även inom våra andra verksamhetsområden i framtiden.

Detta hade inte varit möjligt utan vår personals specialexpertis. Alla våra medarbetare och styrelsemedlemmar har en koppling som student eller lärare till välrenommerade internationella universitet.

Waila välkomnar Mehdi Mohamadi från Iran och Jai Sai från Indien till teamet och önskar nyfikenhet, uthållighet, framgång och framför allt mycket glädje för de kommande uppgifterna!