Artificiell Intelligens

Sedan juni 2021 använder vi oss av artificiell intelligens (maskininlärning med neurala nätverk) för att analysera optimeringsåtgärder i befintliga internationella vindkraftsportföljer. Detta öppnar möjligheten att simulera vindparkdriften med och utan optimeringsåtgärder vid samma vindförhållanden. Därmed står oss nu tre olika, oberoende valideringsmetoder för vindenergieoptimeringen till förfogande.

Vi hoppas kunna använda artificiell intelligens även inom våra andra verksamhetsområden (till exempel för utvecklingen av skräddarsydda biokolgösdelprodukter för olika odlingsområden) i framtiden.

Detta hade inte varit möjligt utan samarbetet med Uppsala universitetet, Campus Gotland. Mera än 88% av Wailas medarbetare och styrelsemedlemmar har en koppling till Uppsala universitetet som student eller lärare.

Waila välkomnar Mehdi Mohamadi från Iran och Jai Sai från Indien till teamet och önskar nyfikenhet, uthållighet, framgång och framför allt mycket glädje för de kommande uppgifterna!