Gotlands biokolmarknad växer

biokol spridning

Efter Wailas biokolfältförsök i Sanda som anlades i 2018 har Gotlands biokolmarknad vuxit kontinuerlig såväl inom trädgårdssektorn samt inom jordbrukssektorn.

Vår biokolgödsel används idag av 7 grönsaksodlare på Gotland, 1 grönsaksodlare på Öland samt en handelsträdgård i Östergötlands län. Ytterligare två gotländska KRAV-gårdar som uppföder nöt och lamm testar biokol i djurens ströbäddar och en grisproducent testar vår foderbiokol för att förbättra smågrisarnas hälsa. Region Gotland har köpt vår biokol och biokolgödsel för sina trädplanteringar i Visby. Vi har fått in upprepande beställningar och förfrågningar från grönsaksodlare för växtodlingssäsongerna 2022 och 2023. Med den branta ökningen av kvävegödningspriset är det idag ännu mera intressant att öka kvävelagringförmågan i marken med biokol.

För odlingssäsongen 2022 har vi utvecklat en paketlösning för våra jordbrukskunder som underlätter användningen av våra biokolprodukter. Paketerbjudandet omfattar spridningen och markinblandingen av våra biokolprodukter i samarbetet med lokala partners. På så sätt kan våra kunder fokusera på vår- och höstbruket och behöver inte längre ta reda på den lämpligaste spridningstekniken.

Med produktion och användning av våra biokolprodukter bidrar vi och våra kunder till att lösa klimatkrisen samt att skapa värdefulla, klimatpositiva produkter för livsmedelsbranschen. Vi är mycket glada över utvecklingen hittills och hoppas såklart att Gotlands biokolmarknad tar upp ännu mer fart.