Solel för energikrisen i Europa

Solel på Gotland

Efterfrågan på solel är enorm i Europa efter att energiimporten från Ryssland har minskat med rund 100 GW under 2022. (Vilket motsvarar effekten av ca. 100 stora kärnreaktorer!).

Det finns ingen energikälla man kan bygga ut snabbare än solkraft.

Vi har därför jobbat mycket med solel under året:

  • Waila har byggt en 8 kW solelanläggning med billaddare och energimätare på en kalkstensvilla i Burgsvik.
  • Vi installerade en 20 kW solelanläggning på en gård i Tingstäde.
  • Vi strävar efter att köpa så högkvalitativa och hållbara anläggningskomponenter som möjligt för att kunna garantera en hög långtidselproduktion (anläggningen ska vara byggd för att kunna producera el i 50 år) och för att främja demokratin.
  • Waila har köpt 12% av aktierna av det nystartade installationsbolaget Hyllinge Solkraft Holding AB i Skåne som etablerades i mitten av året och byggde redan mer än 15 solcellsanläggningar.
  • Som teknisk konsult bidrog Waila till Technical Due Dilligences (Teknisk granskning) för de största solkraftparker som utvecklas och byggs i nuläget i Sverige med en total installerad effekt på 346 MW.

Vi är tacksamma och stolta över lagarbetet som gjorde det möjligt.