Våra nyaste solcellsanläggningar på Gotland

Under fjärde kvartalet 2023 har vi installerat 3 nya solcellsanläggningar samt ökat effekten på en befintlig solenergianläggning i Grötlingbo, Lokrume, Burgsvik och Hemse.

Vårt erbjudande för installationen av högkvalitativa och lönsamma solenergianläggningar möjliggörs av följande förutsättningar:

  • Ett noggrant och klokt planeringsarbete med expertis från vår konsultverksamhet som optimerar värdeökningen för våra kunder
  • Stabila samarbeten med svenska och tyska solenergigrossister
  • Vårt erfarna och pålitliga installationsteam med medarbetare från Sverige och Tyskland
  • Solcellsmontörs-certifiering från Svensk Solenergi

Just nu är en bra tidpunkt att investera i solcellsanläggningar eftersom materialpriserna har sjunkit medan de långsiktiga elprisprognoserna för tidsperioden 2024–2050 är fortfarande lukrativa.