Waila hjälper dansk vindkraftoperatör med driftoptimeringen

Wind energy optimization Ertragsoptimierung driftoptimeringen

”Vi är glada att kunna meddela att vår danska samarbetspartner bestämde sig för att investera i driftoptimeringen för att öka elproduktionen och avkastningen” meddelar Waila AB. ”Vi tillhandahåller tiden och expertisen som krävs för att genomföra effektiva och mycket lönsamma investeringar i existerande vindkraftverk.”

Waila har skapat förtroende hos vindkraftoperatören genom en oberoende, skräddarsydd teknisk och ekonomisk analys av lämpliga tekniska optimeringsoptioner.