Fältvandring om biologisk mångfald i åkerlandskapet

,

Den 18 juni ses vi kl. 10 hos Anita Hägg i När tillsammans med landskapsekolog Anne Meyer på Waila på en fältvandring om biologisk mångfald i åkerlandskapet. Anita bedriver konventionell mjölkproduktion och är jägare. Hon har gjort en hel del för fältvilt de senaste åren och vill nu lägga en större fokus på åtgärder som gynnar fler artgrupper samtidigt, som pollinatörer och fältvilt.

Anita berättar om sina erfarenheter under fältvandringen och Anne ger oss fler tips om hur vi kan öka den biologiska mångfalden på gården. Vi kommer också få information om Arlas hållbarhetsersättning. Fältvandringen slutar kl. 13. Vi bjuder på enkel fika.

Det går nu att anmäla sig på Länsstyrelsen Gotlands hemsida. Vi har ett begränsat antal platser. Det är först till kvarn som gäller.

Varmt välkomna!

 

Det går även att få individuell rådgivning av Anne. Kontakta henne på anne.meyer@waila.se eller 0498- 29 07 70 för mer information.

 

 

Fältvandringen finansieras inom ramen för landsbygdsprogrammet.