Lyckat projekt för biokolanvändning avslutas – men det var bara första steget

I våras var sparrisskörden på biokol fältförsöket i Sanda även framgångsrikare än förra året. Sparrisen på delfält som blev behandlade med laddad biokol levererade genomsnittligt en 7 % högre skörd än de sparrisplantorna som växte på kontrollen (som fick konstgödsel enligt odlingsrekommendation för sparris). Till följd av detta uppdaterade Waila lönsamhetsberäkningen och kom fram till en numera tvåsiffrig return-on-investment för lantbrukaren. Därmed avslutas under hösten 2020 ett lyckat demonstrationsprojekt för biokolanvändning på Gotland. Waila vill tacka alla projektpartner – LEADER Gute, SLU, Stenhuse Gård och Gotland Grönt Centrum – för det produktiva samarbetet som vi hoppas kunna fortsätta vid ett annat tillfälle!

Men vägen har inte nått sitt slut här, inte för Waila och inte heller för biokol på Gotland. Utifrån projektets resultat och med hänsyn till klimatet och naturen har Waila utvecklat en gotländsk biokolgödsel som kan användas inom både jordbruk och trädgårdsodling. Produktionen av den nya produkten startades under sommaren i Hemse. Waila Biokolgödsel är ett certificerat svenskt biokol som laddas med råvaror och tillsatser som är tillåtna enligt KRAV. Waila Biokolgödsel finns redan att köpa i de första butikerna: Stora Coop i Visby, Byggman på Hemse, Jonas Växthus i När, Sallmunds Gårdsbutik i Levide, Stenhuse Gård i Sanda, Stånga Trädgård i Stånga, Tessans Trädgård i Rone samt Swedish Eastlife och Re:Market i Klintehamn. Flera butiker spridda över hela Gotland ska följa under året. Nu finns även en webbshop på vår hemsida för att handla Wailas produkter online – och coronasäker!

Wailas insatser och kunskap om biokolanvändning uppmärksames i december 2020 på nationell nivå i tidningen Viola, trädgårdsvärldens ledande branschtidning i Sverige, text Monnica Kling. Läs hela artikeln här.

Vi på Waila önskar en lyckad och hållbar odling!