E-kol-ogiskt! – Waila startar Leaderprojekt

biokolfältförsök sparris sverige

Tillsammans med gotländska, svenska och tyska samarbetspartners startade Waila AB i oktober Leaderprojektet
E-kol-ogiskt!

Att sprida biokol kan bidra till ökad vatten- och näringsuppehållande kapacitet i jordbruksmark. På så sätt innebär ökad biokolanvändning även att grund-, yt- och havsvattenresurserna får ett bättre skydd. Dessutom så finns en stor potential där biokolanvändning i jordbruket bidrar till att motverka klimatförändringar genom kolfastläggning i marken.

Syftet med Leaderprojektet är att visa de gynnsamma effekter som olika slags biokol har på markegenskaperna samt på hur vatten- och klimatskyddet kan förbättras på ett jordbruksföretag på Gotland.

Dessutom ska projektet besvara de vanligaste frågorna från bönder som funderar på att använda biokol på sina marker: Vad behöver jag tänka på när jag använder biokol på Gotland? Vilket biokolsubstrat är optimalt för mina åkrar? Vilken påverkan har biokol på skörden och hur förändras behovet av gödsel och vatten?

Tomas Stenhuse, som har ett jordbruksföretag vid Stenhuse gård i Sanda på Gotland, ställer en del av sin sparrisodling till förfogande för detta forskingsprojekt.

Inom projektets ramar ryms ett ettårigt fältförsök (tillämpad forskning) som planeras, följs och utvärderas enligt de senaste forskningsrönen. För detta säkerställer expertteamet med Daniel Fischer – expert på biokol och kompost från Halle, Erik Karltun, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och Sebastian Meyer, agronomie doktor – expert på biokol och vd för Waila AB.

Eva HC Nyström skrev en tidningsartikel om projektet som publicerades i Lantbruksbilagan av Gotlands Tidningar den 2 april 2019. En ytterligare rapport om projektet publicerades i samband med EU valet på Sveriges Radio P4 Gotland den 17 april 2019, reporter Anna Jutehammar.

Resultaten från fältförsöket kommer att offentliggöras efter utvärderingen 2019.

Waila är tacksam för möjligheten att kunna genomföra ett tillämpat forskningsprojekt på Gotland och få komma med ett hållbart bidrag till klimat- och vattenskyddet på ön.

 

Samarbetspartners i Leaderprojektet E-kol-ogiskt!