Waila handleder examensarbeten för studenter från Uppsala universitet

Artificiell Intelligens

Sedan januari 2020 skriver två vindkraftsstudenter från Uppsala universitet sina avhandlingar på Waila. Inom ramen för sina masteruppsatser kommer de att använda valideringsmetoder för oberoende utvärdering av optimeringsåtgärder i befintliga internationella vindkraftsportföljer och vidareutveckla metoderna.

Masteruppsatserna handleds av Uppsala universitetet (Campus Gotland) och Waila.

Waila välkomnar Alina Tuomainen från Finland och Sai Varun från Indien till teamet och önskar dem nyfikenhet, uthållighet, framgång och framför allt mycket glädje för de kommande uppgifterna!