SLU-forskningsprojekt undersöker biokol som filter för avloppsvatten

vattenbrist biokol filter föroreningar

Nu är det dags för oss att fortsätta vår biokolforskning i Sverige tillsammans med våra projektpartners på Institutionen för vatten och miljö vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet handlar om att skapa förutsättningar för en säker användning av återvunnet avloppsvatten för bevattning inom jordbruket, en lovande lösning för att bekämpa vattenbrist, särskilt på Gotland. Ett stort problem är att organiska föroreningar (OMP) som läkemedelsrester och andra kemikalier kommer in i jordbrukets ekosystem och i livsmedelskedjan. Organiska föroreningar kan vara potentiellt persistenta, bioackumulerande och toxiska och kan påverka människors hälsa om de förekommer i jordbruksprodukter. Detta projekt syftar till att utveckla tekniker såsom biokolfilter för att reducera OMP från avloppsvatten med hjälp av biokol så att det kan återanvändas på ett säkert sätt för bevattning av livsmedelsgrödor.

Målen är 1) att identifiera de viktigaste OMP i renat vatten, 2) att utvärdera kapaciteten hos biokol som framställts av olika förnybara råvaror att minska OMP, 3) att utvärdera den termiska nedbrytningen av OMP under pyrolys/reaktivering av biokol och 4) att kommunicera resultaten till intressenter inom livsmedelsindustrin.

Vi är glada över att vara en del av det treåriga forskningsprojektet (2023-2025) och att kunna bidra till hållbara lösningar som stärker Gotlands position i ett föränderligt klimat.