Sedan i augusti använder vi på Waila en elbil, en Citroën C-Zero som laddas med förnybar el, för våra tjänsteresor på ön.