Utbyggnad av befintlig solcellsanläggning på Storsudret

Vårt senaste solcellsprojekt blev utbyggnaden av en befintlig 6kW solcellsanläggning på södra Gotland. Eftersom det fanns effektanslutningsutrymme in den befintliga Solaredge växelriktaren kunde vi utöka effekten av anläggningen med…

Nya solceller på lammgård i Grötlingbo

Vår senaste 15 kW gårdsanläggning installerades hos Ulf och Lena i Grötlingbo, södra Gotland. Solcellerna på ladugårdens samt snickarbodens plåttak sammankopplades med en Fronius Gen24 Plus växelriktare. Växelriktaren möjliggör…
solcellsanläggningarsolcellsanläggningar

Våra nyaste solcellsanläggningar på Gotland

Under fjärde kvartalet 2023 har vi installerat 3 nya solcellsanläggningar samt ökat effekten på en befintlig solenergianläggning i Grötlingbo, Lokrume, Burgsvik och Hemse. Vårt erbjudande för installationen av högkvalitativa och…
Solel på Gotland

Solel för energikrisen i Europa

Efterfrågan på solel är enorm i Europa efter att energiimporten från Ryssland har minskat med rund 100 GW under 2022. (Vilket motsvarar effekten av ca. 100 stora kärnreaktorer!). Det finns ingen energikälla man kan bygga ut snabbare…
bygglov solceller

Från bygglovet till solelförsäljningen – Nöjda kunder på Gotland och nya kunder på fastlandet

I en enplansvilla i Västerhejde bor Linus med sin familj med militären på Tofta skjutfält som granne. Familjen har bestämt sig för att skaffa solceller på deras tak för att täcka hela familjens elbehov. Villans läge i skjutfältets…
Waila sun till stor hjälp för ung familj i Visby

Ny solcellsanläggning för ung familj i Visby

Familjen Björkvist bestämde sig för att låta installera en solcellsanläggning på deras hus i Visby. De ville ha en mer kostnadseffektiv och hållbar elförsörjning. Som ung familj med små barn och ett yrkesliv vid sidan om kände de…

Waila optimerar energiförsörjningen av ett privathus

För den ekonomiska och ekologiska optimeringen av energiförsörjningen av ett privatanvänt skolhus som byggdes runt sekelskiftet 1900 söder om Visby, bistår Waila husägaren genom oberoende rådgivning av: optimering av övergripande…

Waila bistår villaägaren med byggnaden av en solelanläggning

Sedan september 2019 glimrar  en nyinstallerat 5,7 kW stor solcellanläggning i solen på villataket och garagetaket av en villatomt på Södra Gotland.  Anläggningen täcker hela familjens elbehov samt laddningsbehovet för elbilen. Överskotselen…