Solceller på en villa på Gotland

Waila Sun - En smartare väg till solceller på Gotland

Med Waila Sun ger vi dig den fritid du förtjänar medan vi organiserar och optimerar din solcellsinstallation. Så kan du luta dig tillbaka och tjäna både pengar och förbättra klimatet. Varmt välkommen till Waila, en pålitlig och den…

Waila optimerar energiförsörjningen av ett privathus

För den ekonomiska och ekologiska optimeringen av energiförsörjningen av ett privatanvänt skolhus som byggdes runt sekelskiftet 1900 söder om Visby, bistår Waila husägaren genom oberoende rådgivning av: optimering av övergripande…

Waila bistår villaägaren med byggnaden av en solelanläggning

Sedan september 2019 glimrar  en nyinstallerat 5,7 kW stor solcellanläggning i solen på villataket och garagetaket av en villatomt på Södra Gotland.  Anläggningen täcker hela familjens elbehov samt laddningsbehovet för elbilen. Överskotselen…