Aerodynamic Upgrade med Vortex generatorer och Gurney Flaps: Validering

Waila AB analyserar resultateffekten av en aerodynamic upgrade med Vortex generatorer och Gurney Flaps på Vestas V90 vindkraftverk för en sammanslutning av tyska kommunalägda energibolag.

För att kunna bedöma åtgärdens effekt utförs en filtrering och en anpassning av vindkraftverkets SCADA data i första steget. Fluktuationer i lufttätheten i vindparken tas hänsyn till för att kunna göra en bedömning av vindkraftverkets långsiktiga energiproduktionsförmåga som är oberoende av de fluktuerande vindförhållandena.

En noggrann validering av resultatet, oberoende av vindkraftverkens tillverkare, är förutsättningen för en ekonomisk analys av optimeringsinvesteringar på befintliga vindkraftverk.