Gotlands lokala kvävekällor – rapporten är klar

lokala kvävekällor gotland

Jordens gränser för de globala biogeokemiska flöden av kväve och fosfor är överskridna redan idag samt fem ytterligare planetära gränser inom vilka vi kan trygga en säker utveckling för mänskligheten.

Användningen av mineralgödsel ökar den globala kvävemängden i mark och vatten, eftersom mineralgödselproduktionen minskar den totala kvävemängden i atmosfären. Denna effekt kan undvikas genom användningen av organiska kvävekällor.

Kvävepriset har ökat mycket i samband med kriget mellan Ryssland och Ukraina och sjunkit igen efter våren 2022. Priserna för Urea i Europa ligger dock fortfarande ca. 50 % över utgångspriset innan kriget började. Om man använder det organiska gödselmedlet Biofer 10-3-1 som referens för prisutvecklingen på marknaden för organiska kvävekällor, så får man följande bild: Priset för Biofer ökade med ca. 27% mellan 2021 och december 2023. Detta skulle innebära att gödningskostnader för organiska kvävekällor har minskat i jämförelse med gödningskostnader för mineralgödsel under de senaste två åren.

Därmed finns det båda ekologiska och ekonomiska skäl för att undersöka Gotlands organiska kvävekällor. I vår undersökning fokuserade vi på kvävekällor som finns tillgängliga på Gotland men har i nuläget endast en begränsad användning.

Rapporten framställdes i samarbete med Gotlands Ekologiska Odlare och med finansiering av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Gute.

 

Download rapport – Lokala och hållbara kvävekällor på Gotland