Hotell S:t Clemens och Waila samarbetar för klimatet

lokal kolinlagring med biokol

Hotell S:t Clemens är ett hotell i hjärtat av Visby med hållbarhet i fokus sedan 15 år tillbaka. Nu har S:t Clemens ingått ett samarbete med Waila för att kompensera deras klimatavtryck för 2021 i ett lokalt klimatinitiativ på Gotland. S:t Clemens donerar 17 ooo kr till Wailas klimatfond HimlaJord. Vi på Waila använder pengarna för att öka kolinlagringen på ön med hjälp av biokol, som används i det gotländska lantbruket. Det betyder att Waila kommer erbjuda sina biokolprodukter åt lantbrukare till ett reducerat pris. Användning av biokol inom lantbruket är en investering i framtiden som innebär en förbättring av markens fertilitet och ökning av markens värde genom kolinlagring. Marken håller vatten bättre och näringsläckaget blir mindre. Men för de flesta lantbruksföretag på Gotland är investeringströskeln idag fortfarande hög. Det vill S:t Clemens och Waila ändrar på eftersom hela samhället tjänar på en ökad kolinlagring som leder i sin tur till en minskad koldioxidhalt i atmosfären.

Alla företag och privatpersoner kan vara med och bidra till klimatfonden HimlaJord. Vill du? Kontakta oss på Waila så hjälper vi dig vidare.