Biologisk mångfald

Våra tjänster inom biologisk mångfald varierar från artinventering till utveckling av gynsamma åtgärder och GIS-baserad utvärdering av inventeringsdata. Det nuvarande läget för forskning och lagstiftning är utgångspunkten för WAILA ABs arbete.

  • Rådgivning åt lantbrukare och markägare om biologisk mångfald i odlingslandskapet (t.ex. inom projektet Greppa Näringen)
  • Projektering av åtgärder i odlingslandskapet för att gynna biologisk mångfald
  • Inventering av växter
  • Framtagning av skötselplaner för naturskyddsområden (t.ex. bevarandeplaner för Natura 2000 områden)
  • GIS-analyser av inventeringsdata
  • Framtagning av tematiska kartor med GIS-baserad data

Projekt

Aktuellt

Skicka förfrågan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.