Inlägg av sebastian

Solel för energikrisen i Europa

Efterfrågan på solel är enorm i Europa efter att energiimporten från Ryssland har minskat med rund 100 GW under 2022. (Vilket motsvarar effekten av ca. 100 stora kärnreaktorer!). Det finns ingen energikälla man kan bygga ut snabbare än solkraft. Vi har därför jobbat mycket med solel under året: Waila har byggt en 8 kW solelanläggning […]

Gotlands biokolmarknad växer

Efter Wailas biokolfältförsök i Sanda som anlades i 2018 har Gotlands biokolmarknad vuxit kontinuerlig såväl inom trädgårdssektorn samt inom jordbrukssektorn. Vår biokolgödsel används idag av 7 grönsaksodlare på Gotland, 1 grönsaksodlare på Öland samt en handelsträdgård i Östergötlands län. Ytterligare två gotländska KRAV-gårdar som uppföder nöt och lamm testar biokol i djurens ströbäddar och en […]

Artificiell intelligens på Hemse

Sedan juni 2021 använder vi oss av artificiell intelligens (maskininlärning med neurala nätverk) för att analysera optimeringsåtgärder i befintliga internationella vindkraftsportföljer. Detta öppnar möjligheten att simulera vindparkdriften med och utan optimeringsåtgärder vid samma vindförhållanden. Därmed står oss nu fyra olika, oberoende valideringsmetoder för vindenergieoptimeringen till förfogande. Vi hoppas kunna använda artificiell intelligens även inom våra […]

Aerodynamic Upgrade med Vortex generatorer och Gurney Flaps: Validering

Waila AB analyserar resultateffekten av en aerodynamic upgrade med Vortex generatorer och Gurney Flaps på Vestas V90 vindkraftverk för en sammanslutning av tyska kommunalägda energibolag. För att kunna bedöma åtgärdens effekt utförs en filtrering och en anpassning av vindkraftverkets SCADA data i första steget. Fluktuationer i lufttätheten i vindparken tas hänsyn till för att kunna […]

Waila hjälper dansk vindkraftoperatör med driftoptimeringen

”Vi är glada att kunna meddela att vår danska samarbetspartner bestämde sig för att investera i driftoptimeringen för att öka elproduktionen och avkastningen” meddelar Waila AB. ”Vi tillhandahåller tiden och expertisen som krävs för att genomföra effektiva och mycket lönsamma investeringar i existerande vindkraftverk.” Waila har skapat förtroende hos vindkraftoperatören genom en oberoende, skräddarsydd teknisk […]

, , ,

Energiomställning genom lokalt engagement på Gotland

Sveriges regering har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland kan bli en pilotregion i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Myndigheten ska ta fram en plan för vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp. I detta sammanhang har Energimyndigheten kontaktat Leader […]

Samordning av den lokala byggövervakningen

Sedan juli 2018 har WAILA AB på uppdrag av ett tyskt asset management bolag hand om den lokala byggövervakningen av två vindparker på svenska fastlandet. Vindkraftverken, som har en effekt på sammanlagt circa 50 MW, planeras tas i drift under 2018 respektive 2019.