Inlägg av sebastian

Waila hjälper dansk vindkraftoperatör att öka energiproduktionen

”Vi är glada att kunna meddela att vår danska samarbetspartner bestämde sig för att investera i den tekniska optimeringen av vindkraftdriften för att öka elproduktionen och avkastningen” meddelar Waila AB. ”Vi tillhandahåller tiden och expertisen som krävs för att genomföra effektiva och mycket lönsamma investeringar i existerande vindkraftverk.” Waila har skapat förtroende hos vindkraftoperatören genom […]

, , ,

Energiomställning genom lokalt engagement på Gotland

Sveriges regering har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland kan bli en pilotregion i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Myndigheten ska ta fram en plan för vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp. I detta sammanhang har Energimyndigheten kontaktat Leader […]

Samordning av den lokala byggövervakningen

Sedan juli 2018 har WAILA AB på uppdrag av ett tyskt asset managementbolag hand om den lokala byggövervakningen av två vindparker på svenska fastlandet. Vindkraftverken, som har en effekt på sammanlagt circa 50 MW, planeras tas i drift under 2018 respektive 2019.