Tillförordnad koordination av INTERREG-projektet ”Almen aktivieren. Neue Wege für die Vielfalt.” (Aktivera fjällbete. Nya vägar till biologisk mångfald.) för Bayerska Akademien för Naturvård och Landskapsskötsel (ANL).