Bird protection system fågelskyddsystem Vogelschutzsystem

Under de senaste decennierna har användningen av vindkraft på Gotland ökat kraftigt. Samtidigt har antalet havs- och kungsörnar ökat avsevärt på ön. Med offentliggörandet av en förstudie från Energimyndigheten är det mycket troligt att användandet av förnybara energikällor inom pilotregion Gotland fortsätter att öka snabbt även i framtiden.

Användningen av vindenergi bidrar direkt till ett globalt artskydd tack vare klimatskyddseffekten. Vi vill hjälpa till att säkerställa att denna framgång inte uppnås på bekostnad av lokala artpopulationer.

Waila AB är därför försäljnings- och servicepartner för ett innovativt fågelskyddssystem från det franska teknikföretaget Biodiv-Wind SAS i Sverige.

BirdSentinel och SafeWind-teknik:

  • inventerar fåglar och fladdermöss över hela rotorområdet genom realtidsövervakning
  • sparar alla närmande och/ eller kollisioner
  • analyserar konsekvensrisken för varje närmande och
  • initierar vid behov motåtgärder som hörbara varningssignaler eller en minskning av rotorns hastighet
  • stoppar omedelbart motåtgärden när djuret lämnar vindkraftverket igen, och minskar därmed avkastningsförlusterna hos vindkraftverken på ett effektivt sätt.

Om du vill veta mer om systemen BirdSentinel och SafeWind, står vi till ditt förfogande.