Koordination av rapportering av Natura 2000 för skogsarter i bilaga 2, 4 och 5 av art- och habitatdirektivet (artikel 11 och 17 habitatdirektivet) på uppdrag av Bayerska Myndigheten för Skog och Skogsbruk (LWF).