Bedömning av Natura 2000 bevarandeplaner angående deras påverkan för jordbruket på uppdrag av Sachsiska Myndigheten för Miljö, Jordbruk och Geologi (LfULG).