Uppläggning av bevarandeplaner för habitatdirektivområden samt fågeldirektivområden i Oberbayerns län, på uppdrag av Länsstyrelsen Oberbayern (ROB).