SLU-forskningsprojekt undersöker biokol som filter för återanvänt vatten

vattenbrist biokol filter föroreningar

Nu är det dags för oss att ta vid Sveriges biokolforskningen tillsammans med våra projektpartner på SLUs institution för vatten och miljö. Projektet handlar om att skapa förutsättningar för användning av säkert återanvänt vatten för bevattning inom jordbruket, en lovande lösning för att adressera vattenbrist, särskilt på Gotland. En primär oro är införandet av organiska miljöföroreningar (OMPs), så som läkemedelsrester och andra kemikalier, till jordbrukets ekosystem samt näringskedjan. OMPs kan potentiellt vara persistenta, bioackumulerande, toxiska och kan påverka den mänskliga hälsan om de förekommer i jordbruksvaror. Detta projekt har som mål att utveckla tekniker för att reducera OMPs från återanvänt vatten genom användning av biokol, så att det säkert kan återanvändas för bevattning av matgrödor.

Målen är att 1) identifiera de mest relevanta OMPs i återanvänt vatten, 2) utvärdera kapaciteten av biokol framställt från olika förnybara råmaterial för reduceringen av OMPs, 3) utvärdera termiska degradering av OMPs under pyrolys/återaktiveringen av biokol, och 4) kommunicera resultaten med livsmedelsindustrins intressenter.

Vi är glada att få vara en del av det 3-åriga forskningsprojektet (2023-2025) och för att kunna bidra med hållbara lösningar som ska stärka Gotlands position i ett klimat i förändring.