biokolfältförsök sparris sverige

Från oktober 2018 till oktober 2020 genomförde Waila ett biokolfältförsök på en konventionell sparrisodling på Gotland. Biokolfältförsöket var en del av projektet E-kol-ogiskt! och genomfördes i samarbete med Stenhuse Gård, Daniel Fischer, SLU och Gotland Grönt Centrum. Projektet finansierades av LEADER Gute och Jordbruksverket. En sammanfattning av projektresultaten kan laddas ner här. Mer detaljerade forskningsresultat publicerades i Springer Journal of Soil Science and Plant Nutrition 2021. Artikeln Biochar-Fertilizer Blends – a Valuable soil Amendment for Asparagus Cultivation? kan läsas här.