Wind Resource Assessment Windgutachten vindresursbedömning

WAILA AB har utvärderat driftsdata för två svenska vindparker nära kusten för spekulanter från Tyskland.

Den förväntade elproduktion för framtiden beräknades på basis av SCADA-data om vinkraftverkens elproduktion och tillgänglighet samt historiska reanalysdata om vindresurser i projekt-regionen. För beräkningen av produktionsprognosen togs särskild hänsyn till möjliga trender i vindresursen i projektregionen.