Genomförande av en studie om harmoniseringen av biokollagstiftning i Europa på uppdrag av Europeiska kommissionen.