Genomförande av en potentialanalys om användningen av biokol i jordbruket i Etiopien, för förbättringar av jordbruket på uppdrag av Deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.