Genomförande av en undersökning om termisk rening av träförgasarerester med höga PAK-halter, på uppdrag av tillverkare av träförgasare Spanner Re² GmbH.