Kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringen - Biologisk mångfald i åkerlandskapet och Klimatkollen

Greppa Näringen är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna med syfte att tjäna både lantbrukare och miljön med hjälp av rådgivning.

Waila jobbar från och med hösten 2022 som rådgivningsföretag med Greppa Näringen dvs. vi utför enskilda rådgivningar på plats. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för gårdar som är intresserade i att gynna den biologiska mångfalden på gårdens åkrar. Utöver det utför vi klimatbalansberäkningar på gårdsnivå för såväl djurgårdar som växtodlingsgårdar.

Hör gärna av dig till oss om du är intresserad i en rådgivning på din gård här på Gotland!