Etablering av mullframväxtprojektet HimmelsErde i München, för frivillig kompensation av växthusgasemissioner för privatpersoner, föreningar och företag.