Genomförande av vindresursanalyser för vindparker med totalt 350 MW effekt.