Genomförande av Technical Due Dilligences för vindparker om totalt 650 MW i Europa och Mellanöstern.