”Vi är glad att kunna meddela att vår danska samarbetspartner bestämde sig att investera i den tekniska optimeringen av vindkraftdriften för att öka elproduktionen och avkastningen” meddelar Waila AB. ”Vi tillhandahåller tiden och expertisen som krävs att genomföra effektiva och mycket lönsamma investeringar i existerande vindkraftverk.”

Waila har skapat förtroende hos vindkraftoperatören igenom en oberoende, skräddarsydd teknisk och ekonomisk analys av lämpliga tekniska optimeringsoptioner.