Naturvård

Våra tjänster inom naturvård varierar från artinventering till utveckling av skyddsåtgärder och GIS-baserad utvärdering av inventeringsdata. Det nuvarande läget för forskning och lagstiftning är utgångspunkten för WAILA ABs arbete. Ett av våra fokusområden är det europeiska nätverket av skyddade områden, ”Natura 2000”.

  • Bedömning av artskydd för vindkraftverk.
  • Inventering av växter.
  • Framtagning av skötselplaner för naturskyddsområden.
  • GIS-analyser av inventeringsdata.
  • Framtagning av tematiska kartor med GIS-baserad data.

Projekt

Aktuellt

Skicka förfrågan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.