Jordbruk och biokol

Vårt mål är att bidra till den omfattande realiseringen av jordbrukets klimat- och naturskyddspotential med hjälp av biokol. WAILA AB genomför konsult- och forskningsuppdrag för lantbrukare, biokolproducenter och myndigheter. Vi erbjuder även operatörer av biogasanläggingar att tillsammans med oss investera i optimeringen av biogasproduktionen.

 • Tillämpad forskning om biokol.
 • Optimering av gasproduktion i biogasanläggningar med biokol.
 • Kollagring genom ökning av jordens mullhalt.
 • Rådgivning om naturskyddsåtgärder i jordbruket.

Användningen av biokol (pyrolyserade, vegetabiliska rester) i jordbruket har många fördelar.

Dessa fördelar är:

 • förhöjning av markens grundvattenhållande kapacitet,
 • ökning av effektiviteten för gödselmedelstillsatser,
 • minskning av nitratutsläpp i grundvattnet,
 • minskning av gasutsläpp i marken,
 • den långsiktiga lagringen av kol i marken (kolsänka),
 • och ökad effektivitet i biogasanläggningarnas gasproduktion.

Genom att använda biokol i biogasanläggningar kan behovet av substrat minskas och substratets flytbarhet ökas. Dessutom förbättras biogödseln till en gödning av högre kvalitet, eftersom biokol har en hög vattenhållande förmåga och bidrar till att minimera kväveförluster från biogödseln.

På Wailas Biokolkartan för Gotland kan man se på jordbruksblocknivå vilka gotländska åkermarker som är mest lämpliga för biokolanvändning. Biokolkartan innehåller även en detaljerad beskrivning av analysmetoden. En översiktskarta för hela Gotland finns att ladda ner här

Den 20 och 21 november 2019 presenterade Waila resultaten av LEADER projektet E-kol-ogiskt! för den intresserade allmänheten. Sammanfattningen av projektresultaten finns tillgänglig för nedladdning här.

Projekt

Aktuellt

Skicka förfrågan

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.