Tillsammans med gotländska, svenska och tyska samarbetspartner startade Waila AB i oktober Leaderprojektet
E-kol-ogiskt!

Att sprida biokol kan bidra till ökad vatten- och näringsuppehållande kapacitet i jordbruksmark. På så sätt skyddas grund-, yt- och havsvattenresurserna. Samtidigt motverkar biokolanvändningen klimatförändringar genom kolfastläggning i marken.

Syftet med Leaderprojektet är att visa de gynnsamma effekter som olika slags biokol har på markegenskaperna samt på vatten- och klimatskyddet på ett jordbruksföretag på Gotland.

Dessutom ska projektet besvara de vanligaste frågorna från bönder som funderar på att använda biokol på sina marker: Vad måste jag tänka på när jag använder biokol på Gotland? Vilket biokolsubstrat är optimalt för mina åkrar? Hur påverkar användningen av biokol skörden samt gödslingen och vattenförsörjningen av grödorna?

Tomas Stenhuse, Stenhuse gård i Sanda, ställer en del av ytan av sin sparrisodling till förfogande för detta.
Det ettåriga fältförsöket planeras, följs och utvärderas enligt senaste forskningsrön. För detta sörjer expertteamet med Daniel Fischer – expert på biokol och kompost från Halle, Erik Karltun, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och Sebastian Meyer, agronomie doktor – expert på biokol och vd för
Waila AB.

Resultaten från fältförsöket kommer att offentliggöras efter utvärderingen 2019.

Waila ser med stor nyfikenhet och spänning fram emot projektgenomförandet. Vi är tacksamma för möjligheten att kunna genomföra ett tillämpat forskningsprojekt på Gotland och få komma med ett hållbart bidrag till klimat- och vattenskyddet på ön.

 

Samarbetspartner i Leaderprojektet E-kol-ogiskt!