Inlägg av anne

Biokolkartan för Gotland

I Leader Gute projektet E-kol-ogiskt! – ett demonstrationsprojekt för biokolanvändning på Gotland undersöker Waila AB vilken nytta biokolspridning kan ger för Gotland. I en del av projektet undersöktes gotländska jordbruksmarker i en så kallad GIS-analys. Data från olika offentliga institutioner så som SMHI, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten kombinerades. Resultatet visar de jordbruksmarker på Gotland […]

E-kol-ogiskt! – Waila startar Leaderprojekt

Tillsammans med gotländska, svenska och tyska samarbetspartners startade Waila AB i oktober Leaderprojektet E-kol-ogiskt! Att sprida biokol kan bidra till ökad vatten- och näringsuppehållande kapacitet i jordbruksmark. På så sätt innebär ökad biokolanvändning även att grund-, yt- och havsvattenresurserna får ett bättre skydd. Dessutom så finns en stor potential där biokolanvändning i jordbruket bidrar till […]